Ủy ban Châu Âu giảm 55% lượng khí thải carbon vào năm 2030 - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Ủy ban Châu Âu giảm 55% lượng khí thải carbon vào năm 2030

Gần đây, Ủy ban Châu Âu đã sửa đổi mục tiêu giảm 55% lượng khí thải carbon vào năm 2030, so với mức của năm 1990. Tuy nhiên, ngành công nghiệp thép ở EU phải đối mặt với những khó khăn để sản xuất thép ít carbon theo những cách thức mới. Để đạt được mục tiêu khử cacbon và đảm bảo tăng trưởng bền vững, EU đã phải thực hiện một loạt các biện pháp vững chắc.


Khuôn khổ bao gồm một sân chơi cấp quốc tế, tạo ra thị trường cho vật liệu xanh, áp dụng các công cụ phòng vệ thương mại của EU, đầu tư vào đổi mới và các nguồn năng lượng tái tạo thích hợp, v.v.

Liên quan đến các dự án carbon thấp, ngành thép Châu Âu được coi là lĩnh vực tiên tiến nhất. Tuy nhiên, sự thành công sẽ dựa trên kết quả, được đo lường với một ngành công nghiệp thép khử cacbon sáng tạo, phát triển mạnh vào năm 2050.

Nguồn tin: Satthep.net

Các tin khác