Trump: Ký thỏa thuận thương mại giai đoạn đầu với Chủ tịch Tập Cận Bình - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Trump: Ký thỏa thuận thương mại giai đoạn đầu với Chủ tịch Tập Cận Bình

Theo thông báo từ Donald Trump vào ngày 24/ 12, thỏa thuận thương mại giai đoạn đầu tiên sẽ được ký kết trong cuộc họp tiếp theo với Chủ tịch Tập Cận Bình.

Vì thỏa thuận hiện đang ở giai đoạn cuối, dịch sang các ngôn ngữ khác nhau, thị trường cũng dự kiến lễ ký kết sẽ được tổ chức rất sớm.

Thỏa thuận giai đoạn đầu giữa Trung Quốc và Mỹ vừa đạt được trong tháng này, đó sẽ là tin tuyệt vời cho nền kinh tế toàn cầu.

Nguồn tin: Satthep.net

Các tin khác