Tình hình nhập khẩu thép vào Mỹ tháng 11/08 - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Tình hình nhập khẩu thép vào Mỹ tháng 11/08

Theo số liệu của Cơ quan thống kê thuộc Bộ Thương mại Mỹ, nhập khẩu thép vào nước này trong tháng 11/08 đạt 2.033.034 tấn, giảm so với 2.828.486 tấn của tháng trước đó.

Sự sụt giảm nhập khẩu trong tháng 11 chủ yếu do nhập khẩu phôi thép, thép xoắn cuốn nóng, và thép thỏi giảm. Nhập khẩu giảm còn do nguồn cung từ Mexico, Canađa và Ukraina giảm.

Dưới đây là số liệu thống kê chi tiết:

Tháng 11:

T11/08 (tấn)

T10/08 (tấn)

T11/T10/08 (%)

T11/07 (tấn)

T11/08 / T11/07 (%)

2.033.034     

    2.828.486  

      -28,1           

2.106.869

-3,5

11 tháng:

11 tháng/08 (tấn)

11 tháng 07 (tấn)

11 tháng 08 / 11 tháng 07 (%)

26.938.194   

28.340.473

-4,9

 

 

(Vinanet)

Các tin khác