Tình hình nhập khẩu thép của Mỹ tháng 9/08 - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Tình hình nhập khẩu thép của Mỹ tháng 9/08

Theo số liệu của Phòng thống kê trực thuộc Bộ Thương mại Mỹ, trong tháng 9/08 Mỹ đã nhập khẩu 2.650.183 tấn thép, tăng 14,7% so với tháng 8 và 22,3% so với cùng tháng năm ngoái.
 
Theo cơ quan này, nhập khẩu thép tháng qua tăng chủ yếu ở các loại thép ống, thép thanh, thép tấm và thép dây.
 
 
Dưới đây là số liệu thống kê chi tiết về tình hình nhập khẩu thép của Mỹ:
 
Thời gian Khối lượng (tấn)
Tháng 9/2008 2.650.183
Tháng 8/2008 2.310.853
Tháng 9/2007 2.128.454
9 tháng đầu năm 2008 22.051.942
9 tháng đầu năm 2007 23.717.365

 

(Vinanet)

Các tin khác