Tăng trưởng kinh tế Đông Nam Á có thể tăng trong năm 2020 - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Tăng trưởng kinh tế Đông Nam Á có thể tăng trong năm 2020

Theo thống kê từ thị trường, top 4 quốc gia quan trọng nhất bao gồm Indonesia, Malaysia, Philippines và Singapore, có thể phục hồi trong tăng trưởng kinh tế vào năm tới.

Tuy nhiên, mặc dù tăng trưởng kinh tế dự kiến sẽ tăng vào năm 2020, mức tăng trưởng kinh tế sẽ khó đạt được mức trong những năm trước, chủ yếu do cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ.

Trong số đó, do tăng trưởng kinh tế toàn cầu đang chậm lại trong năm nay, tăng trưởng kinh tế Malaysia là quốc gia duy nhất giảm từ năm 2020, dự đoán cho thấy tăng trưởng kinh tế sẽ giảm từ 4.5% năm nay xuống còn 4.3%.

Hơn nữa, các quốc gia khác như Philippines, Indonesia, Singapore lần lượt đạt 6.5%, 5.1%, 1.5%, tất cả đều tăng từ năm nay.

Nguồn tin: Satthep.net

Các tin khác