Sự tập trung nguồn lực cho ngành thép giảm - CISA - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Sự tập trung nguồn lực cho ngành thép giảm - CISA

 
Theo ông Luo Bingsheng, phó chủ tịch của CISA, Trung Quốc đã sản xuất 237,58 triệu tấn thép trong nửa đầu năm nay, tăng 18,92% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng sự đầu tư cho ngành đang giảm.
 
Ông Luo cho rằng sự giảm đầu tư này có thể thấy được từ khi có sự phân loại quy mô các doanh nghiệp.
21 doanh nghiệp lớn đã sản xuất trên 5 triệu tấn thép trong nửa đầu năm và sản lượng tích lũy của họ chiếm 50,54% trên tổng sản lượng cả nước, giảm 2,05% so với năm ngoái, sản lượng do các hãng lớn và vừa trong nửa năm là trên 1 triệu tấn tăng 14,52%, thấp hơn 4,34% so với tổng lượng tăng của cả ngành; sản lượng của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tăng 36,8% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn 17,89% so với mức tăng của cả ngành.
 

(Internet)

Các tin khác