Sản lượng thép thô toàn cầu tăng 2.9% trong tháng 7 - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Sản lượng thép thô toàn cầu tăng 2.9% trong tháng 7

Theo thống kê, sản lượng thép thô toàn cầu trong tháng 7 đạt khoảng 153 triệu tấn, tăng 2.9% so với tháng 6 trong khi giảm 2.5% so với cùng kỳ năm ngoái và tổng sản lượng thép thô toàn cầu từ tháng 1 đến tháng 7/ 2020 là khoảng 1.03 tỷ tấn, giảm 5.3% so với cùng kỳ năm trước.

Trong tháng 7, sản lượng thép thô ở Châu Á tăng 2.3% so với cùng kỳ năm ngoái lên khoảng 117 triệu tấn. Sản lượng thép thô của EU là 9.8 triệu tấn, giảm 24.4% so với cùng kỳ năm ngoái và sản lượng của CIS là 8.1 triệu tấn, giảm 5.8% so với tháng 7/2019.

Bắc Mỹ sản xuất 7.2 triệu tấn thép thô trong tháng 7, giảm 28% so với cùng kỳ năm ngoái và sản lượng thép thô của Nam Mỹ giảm 6.1% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 3.1 triệu tấn.

Nguồn tin: Satthep.net

Các tin khác