Sản lượng thép thô toàn cầu giảm ngoại trừ Trung Quốc - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Sản lượng thép thô toàn cầu giảm ngoại trừ Trung Quốc

Theo thị trường thế giới, tổng sản lượng thép thô trong 4 tháng đầu năm đã giảm khoảng 4% so với năm ngoái.

Tuy nhiên, có một số ngoại lệ, một trong số đó là Trung Quốc.

Trong 4 tháng đầu năm nay, Trung Quốc phải đối mặt với sự gia tăng lớn về sản lượng thép từ 315 triệu tấn lên tới 319 triệu tấn, với mức tăng 1.3%.

Trong khi đó, ở Châu Âu, đặc biệt là Ý và Tây Ban Nha, sản xuất thép giảm rất nhiều do tác động của COVID-19.

Nguồn tin: Satthep.net

Các tin khác