Sản lượng thép thô tháng 5 của Ấn Độ tăng hơn 5% so với năm ngoái do nhu cầu cao hơn - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Sản lượng thép thô tháng 5 của Ấn Độ tăng hơn 5% so với năm ngoái do nhu cầu cao hơn

 

Ấn Độ đã sản xuất khoảng 9,24 triệu tấn thép thô trong tháng 5, tăng 5,2% so với 8,78 triệu tấn của năm trước, dữ liệu tạm thời được công bố hôm thứ Ba từ Joint Plant Committee cho thấy.

Việc sản xuất cao hơn diễn ra trong bối cảnh tiêu thụ thép tăng rõ rệt vào tháng 5,  đạt 8,03 triệu tấn, tăng 7,4% so với 7,48 triệu tấn của năm trước.

Sản lượng hot metal trong tháng 5 đạt 6,27 triệu tấn, tăng 4% so với năm ngoái trong khi sản lượng thép thành phẩm đạt 10,85 triệu tấn, tăng 1,6% so với năm trước.

Từ tháng Tư - khi năm tài chính của Ấn Độ thường bắt đầu - đến tháng Năm, sản lượng thép thô đạt 18,02 triệu tấn, cao hơn 3,4% so với năm trước. Sản lượng hot metal tăng 1,8% lên 12,16 triệu tấn trong suốt hai tháng, trong khi sản lượng thép thành phẩm là 21,37 triệu tấn, tăng 1,0%.

Tổng tiêu thụ thép thành phẩm trong tháng Tư-tháng Năm đã tăng 6,5%, chạm mức 16,29 triệu tấn.

Mặc dù nhập khẩu và xuất khẩu đều giảm trong tháng 5 so với năm trước, nhưng Ấn Độ là nước nhập khẩu ròng vì xuất khẩu giảm mạnh hơn nhập khẩu.

Nhập khẩu lên tới 865.000 tấn, giảm 10,3% trong khi xuất khẩu giảm xuống còn 611.000 tấn, giảm 34,7% - cả hai đều so với tháng tương ứng của năm 2018.

JPC do nhà nước quản lý là cơ quan duy nhất của Ấn Độ được ủy quyền thu thập dữ liệu về ngành công nghiệp thép và sắt trong nước.

Nguồn tin: satthep.net

Các tin khác