Sản lượng thép thô hàng ngày của các thành viên CISA đã tăng 3.4% vào giữa tháng 10 - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Sản lượng thép thô hàng ngày của các thành viên CISA đã tăng 3.4% vào giữa tháng 10

Sản lượng thép thô hàng ngày của các thành viên Hiệp hội Sắt thép Trung Quốc (CISA) đạt trung bình 1.95 triệu tấn vào 10 ngày giữa tháng 10, tăng 64.800 tấn, tương đương 3.43% so với giai đoạn 10 ngày đầu tháng 10, theo dữ liệu mới nhất từ CISA.

Tồn kho các sản phẩm thép của các nhà máy này đã tăng 804.100 triệu tấn, tương đương 6.45% so với ngày 10/10 và đạt 13.27 triệu tấn vào ngày 20/ 10.

Trong khi đó, tỷ suất lợi nhuận HRC nội địa của Trung Quốc chỉ ở mức 5.61 USD / tấn vàvào tháng 10. Đây là mức thấp hơn mức trung bình tháng 9 là 24.31 USD / tấn. Các nguồn tin thị trường cho biết hầu hết các nhà sản xuất HRC thuộc sở hữu nhà nước đang phải chịu tỷ suất lợi nhuận âm do chi phí đầu vào cao hơn. Ngược lại, các công ty tư nhân nhanh nhẹn vẫn kiếm được lợi nhuận nhỏ. Lợi nhuận của HRC trong tháng 10 được coi là không tệ so với tháng 8 khi tỷ suất lợi nhuận trung bình -18.40 USD / tấn và tại một thời điểm đã giảm xuống thấp đến mức - 40 USD / tấn.

Nguồn tin: Satthep.net

Các tin khác