Sản lượng thép thô của Nhật Bản không thay đổi trong tháng 4-tháng 6 - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Sản lượng thép thô của Nhật Bản không thay đổi trong tháng 4-tháng 6

Theo dự báo, sản lượng thép thô của Nhật Bản sẽ không thay đổi trong tháng 4-tháng 6. Nhu cầu địa phương trong các ngành xây dựng và sản xuất vẫn còn vững chắc.

Sản lượng thép thô của Nhật Bản được dự báo sẽ đạt khoảng 26.6 triệu tấn trong tháng 4- tháng 6 năm nay. Nhu cầu thép tại Nhật Bản trong cùng kỳ sẽ tăng 0.1% và sẽ đạt khoảng 22.9 triệu tấn so với năm trước.

Ngoài ra, xuất khẩu sẽ giảm 0.3% so với năm ngoái. Tuy nhiên, xuất khẩu sẽ tăng thêm 8.2% so với quý trước. Có nhu cầu vững chắc từ ngành xây dựng trong bối cảnh chi tiêu công cao hơn để xây dựng cơ sở hạ tầng mạnh hơn.

Tuy nhiên, do những rắc rối kỹ thuật, các nhà sản xuất thép không thể sản xuất nhiều thép như họ dự định.

Nguồn tin: Satthep.net

Các tin khác