Sản lượng thép thế giới năm 2020 giảm 0.9% so với năm: Worldsteel - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Sản lượng thép thế giới năm 2020 giảm 0.9% so với năm: Worldsteel

Hiệp hội Thép Thế giới cho biết sản lượng thép thô toàn cầu năm 2020 giảm 0.9% so với cùng kỳ xuống còn 1.86 tỷ tấn do sản lượng tăng ở Iran, Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc gần như bù đắp đầy đủ thiệt hại ở hầu hết các nước sản xuất thép lớn khác, Hiệp hội Thép Thế giới cho biết trong một báo cáo ngày 26/1.

Iran có mức tăng lớn nhất, với sản lượng tăng khoảng 13.4% so với năm ngoái lên ước tính 29 triệu tấn vào năm 2020. Tổng sản lượng ở Trung Đông đạt 45.4 triệu tấn, tăng 2.5% so với con số năm 2019.

Tổng sản lượng thép thô năm 2020 ở Châu Á tăng 1.5% so với cùng kỳ lên 1.37 tỷ tấn, được củng cố bởi sản lượng thép của Trung Quốc tăng 5.2% lên 1.05 tỷ tấn.

Worldsteel cho biết thị phần của Trung Quốc trong sản xuất thép thô toàn cầu tăng từ 53.3% vào năm 2019 lên 56.5% vào năm 2020.

Các quốc gia Châu Á khác báo cáo với worldsteel cho thấy sản lượng thép giảm. Sản lượng thép giảm 10.6% xuống 99.6 triệu tấn ở Ấn Độ, 16.2% xuống 83.2 triệu tấn ở Nhật Bản và 6% xuống 67.1 triệu tấn ở Hàn Quốc.

Worldsteel cho biết sản lượng thép thô của Thổ Nhĩ Kỳ năm 2020 là 35.8 triệu tấn, tăng 6.0% so với năm 2019.

Nga ước tính đã tăng sản lượng thép lên 2.6% vào năm 2020, đạt khoảng 73.4 triệu tấn. Nhìn chung, sản lượng thép ở các nước SNG tăng 1.5% lên 102 triệu tấn trong giai đoạn này.

Worldsteel cho biết sản lượng thép giảm ở EU, Châu Mỹ và châu Đại Dương.

Sản lượng thép thô của EU giảm 11.8% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 138.8 triệu tấn, với sản lượng ở Đức giảm 10% xuống 35.7 triệu tấn.

Sản lượng thép giảm 15.5% xuống 101.1 triệu tấn ở Bắc Mỹ và 8.4% xuống 38.2 triệu tấn ở Nam Mỹ. Mỹ sản xuất 72.7 triệu tấn (giảm 17.2%) và Brazil sản xuất 31 triệu tấn (giảm 4.9%).

Châu Đại Dương sản xuất 6.1 triệu tấn thép thô vào năm 2020, giảm 1.4% so với năm 2019.

Sản lượng thép ở Châu Phi vẫn ổn định vào năm 2020 ở mức 17.2 triệu tấn.

Nguồn tin: Satthep.net

Các tin khác