Châu Á sản xuất trên 1,34 triệu tấn thép thô trong năm 2019, tăng 5,7% so với năm 2018. Trong đó, sản lượng của Trung Quốc đạt 996,3 triệu tấn, tăng 8,3% và chiếm 53,3% thị phần thế giới vào năm 2019, so với hơn 50% trong năm trước; của Ấn Độ là 111,2 triệu tấn, tăng 1,8% so với năm 2018; Nhật Bản 99,3 triệu tấn, giảm 4,8%; Hàn Quốc sản xuất 71,4 triệu tấn, giảm 1,4%.
 

Liên minh châu Âu (EU) sản xuất 159,4 triệu tấn thép thô năm 2019, giảm 4,9% so với năm 2018. Trong đó, Đức sản xuất 39,7 triệu tấn thép thô năm 2019, giảm 6,5%. Ý sản xuất 23,2 triệu tấn, giảm 5,2%. Pháp sản xuất 14,5 triệu tấn thép thô, giảm 6%. Tây Ban Nha sản xuất 13,6 triệu tấn thép thô năm 2019, giảm 5,2%.

Sản lượng thép thô ở Bắc Mỹ là 120 triệu tấn, thấp hơn 0,8% so với năm 2018. Mỹ sản xuất gần 88 triệu tấn thép thô, tăng 1,5% so với năm 2018.
Khối các quốc gia độc lập (CIS) sản xuất 100,4 triệu tấn so với năm 2018, giảm 0,5%. Nga đã sản xuất 71,6 triệu tấn thép thô năm 2019, giảm 0,7%. Ukraine sản xuất 20,8 triệu tấn thép thô năm 2019, giảm 1,2% so với năm 2018.
Ngược lại, Trung Đông sản xuất 45,3 triệu tấn thép thô vào năm 2019, tăng 19,2% so với năm 2018.
Sản lượng thép thô của Nam Mỹ đạt trên 41 triệu tấn vào năm 2019, giảm 8,4%. Brazil sản xuất 32,2 triệu tấn vào năm 2019, giảm 9% so với năm 2018.
Sản lượng thép thô của Thổ Nhĩ Kỳ năm 2019 là 33,7 triệu tấn, giảm 9,6% so với năm 2018. Châu Phi sản xuất 17 triệu tấn, giảm 2,3%. Khu vực châu Đại Dương sản xuất trên 6 triệu tấn, giảm gần 3%.
 

Top 10 nước sản xuất thép lớn nhất thế giới

STT

Tên nước

2019 (triệu tấn)

2018 (triệu tấn)

%2019/2018

1

Trung Quốc

996,3

920,0

8,3

2

Ấn Độ

111,2

109,3

1,8

3

Nhật Bản

99,3

104,3

-4,8

4

Mỹ

87,9

86,6

1,5

5

Nga

71,6

72,0

-0,7

6

Hàn Quốc

71,4

72,5

-1,4

7

Đức

39,7

42,4

-6,5

8

Thổ Nhĩ Kỳ

33,7

37,3

-9,6

9

Brazil

32,2

35,4

-9,0

10

Iran

31,9

24,5

30,1

 

Nguồn tin: Vinanet