Sản lượng thép tháng 10-12 của Nhật Bản giảm - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Sản lượng thép tháng 10-12 của Nhật Bản giảm

Sản lượng thép thô của Nhật Bản trong tháng 10-12 dự kiến ​​sẽ giảm so với một năm trước đó do Covid-19, nhưng sẽ tăng từ tháng 7-8 khi sản xuất phục hồi.

Theo Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp (Meti), sản lượng thép thô trong tháng 10-12 được dự báo sẽ giảm 10.7% xuống 21.1 triệu tấn so với một năm trước đó do tác động của Covid-19. Nhưng Meti dự kiến ​​sản lượng trong tháng 10-12 sẽ tăng 12% so với tháng 7-8, ước tính đạt 18.8 triệu tấn, nhờ sự phục hồi dần dần trong lĩnh vực sản xuất, đặc biệt là trong lĩnh vực ô tô.

Nhu cầu tổng thể đối với các sản phẩm thép trong tháng 10-12 dự kiến ​​sẽ giảm 10.1% xuống 19.5 triệu tấn so với cùng kỳ năm ngoái nhưng tăng 4.1 điểm phần trăm so với tháng 7-8. Nhu cầu thép nguyên liệu trong nước dự kiến ​​sẽ giảm 10.7% so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn 13.3 triệu tấn. Tuy nhiên, tiêu thụ trong giai đoạn này được dự báo sẽ tăng 5.4 điểm phần trăm từ tháng 7 đến tháng 9 với sản lượng ô tô tăng. Meti kỳ vọng nhu cầu phục hồi trong lĩnh vực sản xuất và cơ sở hạ tầng có khả năng chống chịu với thiên tai sẽ vượt qua mức tiêu thụ đang suy yếu trong lĩnh vực xây dựng.

Nhu cầu tăng trở lại đã thúc đẩy nhà sản xuất thép lớn của Nhật Bản JFE Steel khởi động lại vào tháng 9 lò cao Fukuyama số 4 (BF) của họ, đã tạm thời đóng cửa do ảnh hưởng của Covid-19. Nippon Steel cũng quyết định sẽ tiếp tục hoạt động của Kimitsu BF số 2 vào cuối tháng 11.

Nhu cầu xuất khẩu đối với các sản phẩm thép dự kiến ​​sẽ giảm 8.7% xuống 6.2 triệu tấn so với một năm trước đó trong khi tăng 1.5% so với tháng 7- tháng 9.

Nguồn tin: Satthep.net

Các tin khác