Nhu cầu thép của Ấn Độ tăng hơn 7% trong 2 năm tài chính tiếp theo - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Nhu cầu thép của Ấn Độ tăng hơn 7% trong 2 năm tài chính tiếp theo

Theo báo cáo,  kinh tế Ấn Độ sẽ tăng trưởng hơn 7% trong 2 năm tài chính tiếp theo. Tiêu thụ thép của đất nước sẽ vượt quá 100 triệu tấn trong năm nay.

Năm 2020, nhu cầu thép ở Ấn Độ sẽ tăng lên khoảng 110 triệu tấn. Tuy nhiên, sự tăng trưởng trong ô tô và hàng tiêu dùng chậm lại. Sự tăng trưởng trong ô tô sẽ chậm lại tới 7% trong 2 năm tới so với mức tăng trưởng 16% của năm ngoái.

Sự tăng trưởng của các ngành hàng tiêu dùng đã chậm lại tới 7% trong 2 năm tới so với mức tăng trưởng 22% của năm ngoái. Sự tăng trưởng trong nền kinh tế Ấn Độ giảm trong nửa cuối năm 2018 do giá dầu cao, nhu cầu nông thôn yếu và đồng rupee mất giá so với đồng đô la.

Tuy nhiên, các chương trình cơ sở hạ tầng như Sagarmala, Bharatmala, tàu điện và đường ray tàu điện ngầm sẽ thúc đẩy đầu tư và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế ở Ấn Độ. Hàng hóa vốn và đường sắt sẽ tăng trưởng lần lượt 6.8% và 6.5%.

Nguồn tin: Satthep.net

 

 

Các tin khác