Nhật Bản cáo buộc chính phủ Hàn Quốc trợ cấp cho ngành công nghiệp đóng tàu - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Nhật Bản cáo buộc chính phủ Hàn Quốc trợ cấp cho ngành công nghiệp đóng tàu

Theo tin tức thị trường, chính phủ Nhật Bản một lần nữa yêu cầu chính phủ Hàn Quốc giải thích trường hợp trợ cấp cho ngành đóng tàu, và đây cũng là một phần trong giải quyết tranh chấp từ Tổ chức Thương mại Thế giới.

Chính phủ Nhật Bản tin rằng chính phủ Hàn Quốc đã trợ cấp hơn 1.2 nghìn tỷ Yên, điều này đã phá vỡ sự cân bằng thị trường.

Tuy nhiên, chính phủ Hàn Quốc trả lời rằng lời buộc tội từ Nhật Bản là vô nghĩa, chính phủ Hàn Quốc sẽ tuân thủ luật pháp quốc tế và trả lời tích cực cho mọi câu hỏi từ Nhật Bản.

Nguồn tin: Satthep.net

Các tin khác