Mỹ duy trì thuế AD đối với thép dây nhập khẩu từ 5 quốc gia - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Mỹ duy trì thuế AD đối với thép dây nhập khẩu từ 5 quốc gia

Thuế chống bán phá giá hiện tại do Mỹ áp dụng đối với một số thép dây hợp kim và carbon nhập khẩu từ Braxin, Indonesia, Mexico, Moldova, Trinidad và Tobago đã hết hạn sau 5 năm.

Bộ Thương mại Hoa Kỳ (USDOC) tin rằng nếu thuế quan bị hủy bỏ, nó có thể dẫn đến việc tiếp tục hoặc tái diễn việc bán phá giá.

Ngoài ra, tỷ lệ trợ cấp hiện có cho thép dây nhập khẩu ở Brazxin là 2.31% đến 6.74%. Nếu nó bị thu hồi, nó cũng có thể dẫn đến vấn đề trợ cấp tiếp tục hoặc lặp đi lặp lại.

Do đó, thuế quan sẽ vẫn có hiệu lực trong 5 năm trước khi Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ (USITC) đưa ra phán quyết thiệt hại cuối cùng.

Nguồn tin: Satthep.net

 

Các tin khác