Lượng hàng thép chở tàu cho những người sử dụng giảm. - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Lượng hàng thép chở tàu cho những người sử dụng giảm.

Tổng hàng chở tàu do trung tâm ngành của Mỹ thông báo là 3,73 tấn, giảm 4,4% so với tháng 8 và 7,6% so với tháng 9/2007. Lượng hàng chở tàu trung bình trong ngày là 177 600 tấn, giảm 16,4% so với cùng kỳ năm trước. đây là mức thấp nhất trong các tháng 9 kể từ năm 2003. Nhà phân tích độc lập Michelle Applebaum ở Chicago cho biết sự giảm lượng hàng chở tàu trung bình hàng ngày “là rất có ý nghĩa vì nó ngược lại với dấu kiểm kê mà chúng ta vẫn thường thấy vào các tháng 9.”
Các thành viên của Metal Service Center Institute (viện nghiên cứu trung tâm về kim loại), tổ chức có thế lực trong ngành, đã giảm lượng tồn kho 3,2% trong tháng 9 xuống còn 10,7 triệu tấn so với 11 triệu tấn trong tháng 8. Đây là đợt giảm đầu tiên lượng hàng hóa chở bằng tàu trong kho kể từ khi lượng tồn kho bắt đầu tăng vào tháng 3. Nhưng, lượng cung của ngành này về thép không bán được tồn trong kho tăng lên đến 2,9 tháng so với 2,8 tháng trong tháng 8, và đây là mức cao nhất kể từ tháng 12/2007. Nguyên nhân là sự giảm lượng dự trữ kho vì các nhà máy thép giảm lượng mua do việc giảm lượng hàng chở tàu cho các quá trình sản xuất và sự sử dụng đến cùng của các hãng.
Nhà phân tích Sal Tharani của Goldman Sachs Group cho biết rằng mặc dù lượng dự trữ trong kho vẫn thấp so với tiêu chuẩn trong lịch sử nhưng đó vẫn là mức cao so với mức cầu rất yếu. Những trung tâm của ngành theo “mốt giảm lượng tồn kho”, ông cho biết, vì thế ông mong đợi một đợt giảm lượng hàng trong kho “ít nhất là để tạo sự cân bằng trong năm nay.” Applebaum cũng trông chờ rằng “cả lượng tồn kho và lượng chở tàu sẽ giảm nhiều hơn trong tháng 10 như một ảnh hưởng của sự hạn định tín dụng”. Ông cũng cho biết “Lượng tồn kho hầu như là sẽ tiếp tục giảm cho tới cuối năm.”
Nhận định từ nhiều nhà máy khác nhau và các trung tâm của ngành cho thấy rằng nhu cầu đã bắt đầu giảm trong tháng 9 và tình thế cũng theo đó mà xấu đi. Mặc dù cầu cơ bản giảm- có thấy rõ do sự giảm mạnh của sản lượng tháng 9 – sự khủng hoảng tín dụng đã làm hoàn cảnh thêm trầm trọng, dẫn đầu việc hạn định mức giá trong bất cứ hoạt động mua thép nào, Tharani cho biết. “Khách hàng đang cố gắng bán tháo hết tất cả lượng tồn kho hiện tại của họ để đề phòng giá hạ thêm” – theo Tharani.
(Internet)

Các tin khác