JSW Steel có thể cắt giảm sản lượng - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

JSW Steel có thể cắt giảm sản lượng

 
Theo tin đã đưa, JSW steel có thể sẽ thu hẹp sản lượng khoảng 20%, cho thấy sự chậm tốc độ trong sản xuất.
 
JSW Steel cho biết họ sẽ hợp lý hóa sự phối hợp sản phẩm dựa trên tình hình thị trường và sửa đổi một cách phù hợp chương trình sản xuất để giảm tổng sản lượng khoảng 20% kể từ tháng 11 này.
 

(Internet)

Các tin khác