JISF: Sản lượng thép thô của Nhật Bản vẫn ổn định trong năm tài chính mới - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

JISF: Sản lượng thép thô của Nhật Bản vẫn ổn định trong năm tài chính mới

Theo Liên đoàn Sắt thép Nhật Bản (JISF), từ năm tài chính mới bắt đầu từ tháng 4/ 2020, sản lượng thép thô hàng năm tại Nhật Bản có thể tương tự như năm tài khóa 2018-2019, và sản lượng thép thô dự kiến sẽ giảm năm tài chính này.

Nhu cầu thép cho xây dựng và sản xuất trong nước có thể sẽ giảm trong năm tới, nhưng nhu cầu xuất khẩu dự kiến sẽ tăng, theo JISF.

Nguồn tin: Satthep.net

 

Các tin khác