Hoa Kỳ trì hoãn một số khoản thanh toán thuế quan trong 3 tháng để giảm tác động kinh tế của COVID-19 - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Hoa Kỳ trì hoãn một số khoản thanh toán thuế quan trong 3 tháng để giảm tác động kinh tế của COVID-19

Theo thông báo từ chính phủ Mỹ, Mỹ sẽ tạm thời đình chỉ một phần thuế nhập khẩu trong 3 tháng, chủ yếu để giảm tác động kinh tế từ tình hình COVID-19.

Tuy nhiên, thông báo đã loại trừ thuế chống bán phá giá và thuế đối kháng, và thuế nhập khẩu của Mục 201, 232 và 301, có nghĩa là thuế quan đối với nhôm và thép Trung Quốc sẽ tiếp tục được áp dụng.

Trong thời gian này, các nhà nhập khẩu không cần phải trả bất kỳ khoản lãi nào.

Nguồn tin: Satthep.net

Các tin khác