Hoa Kỳ hủy bỏ đánh giá CVD đối với một số loại thép cán nóng từ Hàn Quốc - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Hoa Kỳ hủy bỏ đánh giá CVD đối với một số loại thép cán nóng từ Hàn Quốc

Bộ Thương mại Hoa Kỳ (USDOC) đã hủy bỏ việc xem xét thuế chống trợ cấp (CVD) đối với một số sản phẩm thép dẹt cán nóng của Hàn Quốc. Tổng số 15 công ty được đánh giá sơ bộ trong thời gian từ ngày 1/1/2018 đến ngày 31/12/2018.

Mười bốn trong số mười lăm nhà xuất khẩu sẽ bị loại trừ theo yêu cầu của các nguyên đơn bao gồm AK Steel, ArcelorMittal USA, Nucor, SSAB, Steel Dynamics, Inc. và US Steel. Tuy nhiên, Hyundai Steel sẽ tiếp tục được xem xét.

Mười bốn nhà sản xuất ban đầu bị loại khỏi cuộc xem xét phải chịu mức thuế 0.55-0.56% và mức thuế ban đầu của Hyundai là 0.58%.

Nguồn tin: Satthep.net

Các tin khác