Giá thép cây và dây của CSC Đài Loan gia tăng mạnh nhất trong 10 quý - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Giá thép cây và dây của CSC Đài Loan gia tăng mạnh nhất trong 10 quý

China Steel Corp. (CSC) Đài Loan tăng giá thép cây và dây thêm 750 Đài tệ/tấn cho Q4. Đây là mức tăng mạnh nhất trong 10 quý. Các thành viên thị trường tin rằng giá thép cây và thép dây thị trường sẽ tăng theo.

Theo CSC, giá thép thế giới đã tăng và giá quặng cũng phục hồi lên 128 USD/tấn. chi phí nguyên liệu thô của CSC vẫn cao. Mặc dù sự phục hồi kinh tế ở Châu Âu và Mỹ, cũng như tiêu thụ cải thiện nhẹ, để xem xét tính cạnh tranh của các ngành công nghiệp hạ nguồn như đinh vít và các dụng cụ cầm tay, CSC quyết định tăng thêm 750 Đài tệ/tấn cho giá Q4.

Các thành viên thị trường chỉ ra rằng giá giao dịch tăng trước khi CSC thông báo tăng giá. Tuy nhiên, nhu cầu hạ nguồn vẫn không mạnh. Giá mới của CSC tăng nhiều hơn so với mức tăng của thị trường. Do đó, giá giao dịch dự báo sẽ theo xu hướng ổn định.

Nguồn tin: Satthep.net

Các tin khác