Giá thép cây Đài Loan cần hỗ trợ từ giá phế liệu tăng - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Giá thép cây Đài Loan cần hỗ trợ từ giá phế liệu tăng

Theo những người tham gia thị trường thép cây tại Đài Loan, giá phế liệu tăng 200 Đài tệ / tấn vào tuần trước, khiến giá thép cây tăng nhẹ và giá giao dịch đã đạt được ước tính của nhà máy thép.

Các nhà máy thép ở Đài Loan đã rất chú ý đến xu hướng giá phế liệu trong bối cảnh giá nguyên liệu quốc tế tăng và họ có xu hướng tăng giá thép cây dựa trên tình hình chung của thị trường.

Người ta tin rằng thị trường thép cây sẽ chỉ được kích thích nếu giá phế liệu tăng vọt, theo mô hình giao dịch tuần trước.

Nguồn tin: Satthep.net

Các tin khác