Giá phế liệu của Nam Đài Loan tăng - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Giá phế liệu của Nam Đài Loan tăng

Theo tin tức, một số nhà sản xuất phế liệu ở miền nam Đài Loan đã quyết định tăng giá phế liệu thêm 100-200 Đài tệ / tấn, chủ yếu nhằm mục đích khuyến khích lô hàng từ người bán.

Mặc dù việc tăng giá dường như là tin tốt cho thị trường, một số người tham gia thị trường vẫn đề cập đến mức giá trước đó là quá thấp, bây giờ chỉ trở lại mức bình thường.

Vì thị trường tương lai vẫn còn đầy những yếu tố không chắc chắn, giá phế liệu địa phương ở Đài Loan vẫn cần được quan sát.

Nguồn tin: Satthep.net

Các tin khác