Giá HRC Nhật Bản cho tháng 12 tăng - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Giá HRC Nhật Bản cho tháng 12 tăng

Theo tin tức, rất nhiều nhà máy thép của Nhật Bản đã quyết định tăng giá xuất khẩu cuộn cán nóng của họ cho tháng 12 ở Châu Á, và mức tăng là khoảng 30 USD / tấn.

Tuy nhiên, mức tăng vẫn chưa đủ để bù cho sự suy giảm trong hai tháng qua, thị trường vẫn đang quan sát xem giá sẽ còn tăng nữa hay không.

Thị trường không có quá nhiều phản hồi từ sự gia tăng.

Nhưng những người mua từ Việt Nam đã đặt hàng đủ từ tháng 7 đến tháng 9 và tổng lượng nhập khẩu từ Ấn Độ cho cuộn cán nóng là khoảng 300.000 tấn.

Dựa trên tình hình đó, thị trường dự kiến tồn kho tại Việt Nam vẫn còn đủ, sẽ không đặt hàng trong năm nay nữa, có thể là một trong những trở ngại cho các nhà máy thép của Nhật Bản khuyến khích giá thép tăng trở lại nhanh hơn.

Nguồn tin: Satthep.net

Các tin khác