Formosa Hà Tĩnh Steel không công bố giá hàng tháng cho tháng 7 - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Formosa Hà Tĩnh Steel không công bố giá hàng tháng cho tháng 7

Tập đoàn thép Formosa Hà Tĩnh (FHS), nhà sản xuất thép lớn nhất của Việt Nam, xác nhận rằng họ sẽ không công bố giá chào bán cho tháng 7. Nhà máy sẽ đàm phán giá riêng với từng khách hàng giống như lần trước.

Giá tháng 6 của FHS đã bị hoãn từ giữa tháng 4 và công ty cuối cùng đã quyết định không công bố giá vào ngày 22 / 4. Do đó, đã có tin từ tuần trước rằng giá mới của FHS cho tháng 7 sẽ được công bố và cuối cùng công ty đã xác nhận quyết định của mình rằng sẽ đàm phán riêng với từng khách hàng.

Nguồn tin: Satthep.net

 

Các tin khác