Covid-19 đang làm tổn thương ngành công nghiệp thép một cách bất ngờ - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Covid-19 đang làm tổn thương ngành công nghiệp thép một cách bất ngờ

Covid-19 đã tấn công nhiều ngành công nghiệp một cách rõ ràng trong khi một số lại ảnh hưởng không rõ ràng. Ngành thép đang quay cuồng với nhu cầu giảm. Nhu cầu giảm vì xe không được sản xuất và các dự án xây dựng bị dừng lại là một tác động rõ ràng từ đại dịch. Nhưng cũng có một vấn đề khác đối với các nhà sản xuất thép mà không ai thấy được: giá nguyên liệu thô tăng.

Hàng hóa không được hỗ trợ khi nhu cầu giảm. Ví dụ, giá dầu giảm khoảng 60% cho đến nay. Trong khi đó, phế tăng khoảng 13% từ đầu năm tới nay và tăng gần 40% từ mức thấp tháng 3. Đó là một vấn đề đối với các nhà sản xuất thép vì phế liệu là nguyên liệu chính.

Thép là vật liệu được tái chế nhiều nhất trên trái đất. Nó được đưa trở lại vào lò luyện thép và biến thành các sản phẩm hoàn toàn mới. Phế liệu là nguyên liệu chính cho các công ty như Nucor, mô hình kinh doanh ban đầu được xây dựng trên thép phế liệu. Nhưng các nhà sản xuất thép truyền thống như United States Steel cũng sẽ mua phế liệu như một phần của chiến lược tìm nguồn cung ứng nguyên liệu thô.

Phế liệu thép tăng gần đây rất kỳ lạ vì phế thường yếu nhất vào giữa năm. Đó là vì phế liệu đến từ các bãi phế liệu và trong các bãi phế liệu vào mùa đông theo nghĩa đen có thể bị đóng băng. Nó khó đào ra từ bên dưới, giả sử, tuyết rơi ở Chicago. Hơn nữa, việc xây dựng chậm lại trong mùa đông, tạo ra ít phế liệu hơn.

Nguồn tin: Satthep.net

Các tin khác