Các nhà sản xuất ống thép Ấn Độ bắt đầu đình chỉ sản xuất - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Các nhà sản xuất ống thép Ấn Độ bắt đầu đình chỉ sản xuất

Doanh số bán ống thép hàn 9 tháng của nhà máy Welspun Ấn Độ tăng 19% so với năm trước. Tuy nhiên, do sự không chắc chắn gây ra bởi dịch virus, công ty đã quyết định tạm thời đóng cửa hoạt động sản xuất tại Ấn Độ.

Ngoài ra, Jindal SAW đã thu hẹp quy mô sản xuất và giảm các cơ sở sản xuất ở nhiều thành phố.

Ngoài ra, APL Apollo Tubes, một nhà sản xuất ống thép có trụ sở ở Ấn Độ, đã ngừng sản xuất và tin tức cụ thể sẽ phụ thuộc vào các chỉ đạo từ chính phủ tiểu bang.

Nguồn tin: Satthep.net

Các tin khác