Các dự án tại Ấn Độ của ArcelorMittal có thể bị chậm tiến độ. - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Các dự án tại Ấn Độ của ArcelorMittal có thể bị chậm tiến độ.

 
 
NDTV Profit.com trích lời ông LN Mittal, CEO kiêm chủ tịch ArcelorMittal cho biết có thể có sự thay đổi trong sự điều chỉnh sản phẩm và quy mô trong dự án thép của tập đòan ở Ấn Độ, dự án có đầu tư khoảng 800 000 triệu INR.

Theo ông Mittal “Tất cả phụ thuộc vào rất nhiều nhân tố, như vị trí của mỏ quặng, quy mô của mỏ, cơ sở hạ tầng, đất đai, và thị trường, nó cũng phụ thuộc vào sự tán thành và DPR. Có thể có sự thay đổi về quy mô và sản phẩm, chúng tôi sẽ phải xem xét kỹ vấn đề này.”
 
Ông nói “ Chừng nào chúng tôi còn quan tâm, chúng tôi sẽ cố gắng phát triển công ty ở Ấn Độ.”
Trong khi thừa nhận rằng các dự án ở Ấn Độ có thể đối mặt với sự đình trệ tạm thời do sự thay đổi hòan cảnh kinh tế vĩ mô, ông Mittal quả quyết rằng chiến lược dài hạn của hãng ở Ấn Độ là không thay đổi và bất cứ sự trì hoãn nào cũng không làm thay đổi kế hoạch dài hạn. Ông cho biết “Chúng tôi tiếp tục tin tưởng vào Ấn Độ, chúng tôi tiếp tục tin vào sự phát triển trong tương lai của đất nước này.”
 

(Internet)

Các tin khác