Bộ thép của Ấn Độ khuyến khích sản xuất thép trong nước cho nhu cầu địa phương - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Bộ thép của Ấn Độ khuyến khích sản xuất thép trong nước cho nhu cầu địa phương

Theo báo cáo, Bộ thép của Ấn Độ đang đề xuất các biện pháp khuyến khích để tăng sản xuất trong nước đối với các loại thép khác nhau, hiện phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu.

Các biện pháp khuyến khích được thực hiện nhằm đáp ứng nhu cầu địa phương. Khoảng 3-5.1% giá trị sản lượng gia tăng sẽ được trao cho ngành công nghiệp trong nước đối với các loại thép mà sản xuất trong nước thiếu.

Ngoài ra, một biện pháp khuyến khích khác cũng sẽ được cung cấp cho thép cán nguội có hạt định hướng, được gọi là CRGO, một loại thép có chất lượng đặc biệt có bề mặt thớ đặc biệt.

Nguồn tin: Satthep.net

Các tin khác