Xuất khẩu than của Trung Quốc tăng trong tháng 2 - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Xuất khẩu than của Trung Quốc tăng trong tháng 2

Theo thống kê của Tổng cục Hải quan Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, Trung Quốc đã xuất khẩu khoảng 660.000 tấn than trong tháng 2, tăng 40.4% so với cùng tháng năm ngoái, cũng tăng 9.1% so với tháng trước đó.

Giá trị xuất khẩu trong tháng 2 đạt 97.7 triệu USD, tăng 61.8% so với cùng kỳ năm ngoái và giảm 11.5% theo tháng.

Trong 2 tháng đầu năm nay, Trung Quốc đã xuất khẩu tổng cộng khoảng 1.26 triệu tấn than, tăng 68.1% so với cùng kỳ năm ngoái. Tổng giá trị xuất khẩu là khoảng 208 triệu USD, tăng so với cùng kỳ là 77.0%.

Nguồn tin: Satthep.net

Các tin khác