WBMS: Thị trường nhôm toàn cầu trong tình trạng thiếu hụt 298.000 tấn trong tháng 1-10 - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

WBMS: Thị trường nhôm toàn cầu trong tình trạng thiếu hụt 298.000 tấn trong tháng 1-10

Theo báo cáo hàng tháng do Cục Thống kê Kim loại Thế giới (WBMS) công bố, thị trường nhôm toàn cầu đang bị thiếu hụt 298.000 tấn từ tháng 1 đến tháng 10, so với 667.000 tấn trong cả năm 2018.

Trong cùng thời gian, nhu cầu nhôm sơ cấp toàn cầu đã giảm 1.5% hoặc 750.000 tấn so với cùng kỳ năm ngoái, và sản lượng nhôm sơ cấp giảm 0.6% tương đương khoảng 320.000 tấn mỗi năm.

Nguồn tin: Satthep.net

Các tin khác