Đồng USD giảm xuống mức thấp nhất hơn 2 năm so với đồng CNY, khiến kim loại định giá bằng đồng bạc xanh rẻ hơn so với đồng tiền khác.
Giá đồng giao sau 3 tháng trên sàn London giảm 0,2% xuống 6.825 USD/tấn, trong khi giá đồng kỳ hạn tháng 12/2020 trên sàn Thượng Hải giảm 0,3% xuống 51.520 CNY/tấn.
Trên sàn London, giá nhôm giảm 0,4% xuống 1.901,5 USD/tấn và giá kẽm giảm 0,3% xuống 2.586,5 USD/tấn, giá chì giảm 0,3% xuống 1.836 USD/tấn.
Trên sàn Thượng Hải, giá nhôm tăng 0,2% lên 14.815 CNY/tấn và giá kẽm tăng 0,4% lên 19.915 CNY/tấn, trong khi giá nickel giảm 0,2% xuống 116.350 CNY/tấn.
Thị trường chứng khoán tăng và trái phiếu tăng mạnh, khi các nhà đầu tư chờ đợi kết quả rõ ràng hơn từ cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ.

Giá các kim loại cơ bản ngày 5/11/2020:

Mặt hàng

ĐVT

Giá

% thay đổi

Đồng

USD/lb

3,1010

0,13 %

Chì

USD/tấn

1.829,00

1,68%

Nickel

USD/tấn

15.308,25

-0,13%

Nhôm

USD/tấn

1.902,50

-0,28%

Thiếc

USD/tấn

18.180,00

-0,11%

Kẽm

USD/tấn

2.589,00

0,05%

 

Nguồn tin: Vinanet