Trung Quốc ban hành hạn ngạch nhập khẩu đồng, nhôm, thép phế liệu lần thứ 11 cho năm 2020 - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Trung Quốc ban hành hạn ngạch nhập khẩu đồng, nhôm, thép phế liệu lần thứ 11 cho năm 2020

Trung tâm Quản lý Chất thải Rắn và Hóa chất, Bộ Sinh thái và Môi trường Trung Quốc đã ban hành hạn ngạch nhập khẩu phế liệu đồng, nhôm và thép đợt thứ 11 cho năm 2020.

Trong đó, lượng đồng phế liệu được chấp thuận nhập khẩu là 14.530 tấn, phế liệu nhôm là 2.610 tấn và phế liệu thép là 3.970 tấn.

 Nguồn tin: Satthep.net

 

Các tin khác