Quặng sắt Thạch Khê chỉ dùng sản xuất trong nước - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Quặng sắt Thạch Khê chỉ dùng sản xuất trong nước

Ngày 19-10, UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, vừa có văn bản đồng ý cho phép Công ty CP Thép Hòa Phát thực hiện hợp đồng mua bán và vận chuyển 20.000 tấn quặng sắt Thạch Khê (với Công ty CP Sắt Thạch Khê) về thử nghiệm lò cao tại Khu liên hợp Gang thép Hòa Phát ở Kinh Môn (Hải Dương).

UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan chỉ được mua, bán, vận chuyển số quặng thu hồi được trong tầng phủ đã bóc, không được bóc và khai thác tiếp tầng phủ mỏ, đặc biệt là cấm không được khai thác, vận chuyển quặng sắt gốc của mỏ sắt Thạch Khê. Yêu cầu Công ty CP Thép Hòa Phát chỉ được sử dụng số quặng này cho mục đích sản xuất gang thép trong nước chứ không được xuất khẩu. Trước khi thực hiện việc mua bán, vận chuyển số quặng sắt trên, Công ty CP Sắt Thạch Khê phải cam kết việc sử dụng số tiền thu được dùng để giải quyết các vấn đề cấp bách hiện nay như, giải phóng mặt bằng, trả nợ các nhà thầu thi công các công trình tái định cư, nghĩa trang, thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn khu vực xung quanh bãi thải, các công trình đảm bảo an sinh xã hội của đề án phát triển bền vững kinh tế - xã hội các xã chịu ảnh hưởng dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê...

Nguồn: SGGP

Các tin khác