Hàng tồn kho phế liệu của Trung Quốc tăng - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Hàng tồn kho phế liệu của Trung Quốc tăng

Theo thống kê, tính đến ngày 19/ 3, hàng tồn kho phế liệu của Trung Quốc tại các nhà máy thép lớn đạt khoảng 1.88 triệu tấn, tăng 5.21% so với tuần trước. Số ngày quay vòng hàng tồn kho là 10.2 ngày, giảm 1.5 ngày.

Hàng tồn kho phế liệu ở Trung Quốc tiếp tục tăng trong tuần trước, và dòng chảy trên thị trường đã được cải thiện rõ ràng. Một số nhà cung cấp cho biết việc mua hiện tại chỉ tiếp tục 50-60% so với các năm trước, nhưng họ vẫn sắp xếp lô hàng của họ một cách tích cực.

Ngoài ra, việc nối lại sản xuất của các nhà máy lò điện ở nhiều khu vực khác nhau đã mang lại một số nhu cầu phế liệu, nhưng giá phế liệu có thể chịu áp lực trong ngắn hạn vì các nhà máy lò hồ quang điện có đủ lượng dự trữ để sử dụng và họ sẽ mặc cả về giá mua. 

Nguồn tin: Satthep.net

 

Các tin khác