Dự báo sản lượng than năm 2020 của Mỹ ở mức 522 triệu tấn, giảm 26.1% so với cùng kỳ năm ngoái: EIA - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Dự báo sản lượng than năm 2020 của Mỹ ở mức 522 triệu tấn, giảm 26.1% so với cùng kỳ năm ngoái: EIA

Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ dự báo sản lượng than đạt gần 522 triệu tấn vào năm 2020, giảm 26.1% so với sản lượng 705 triệu năm 2019, Báo cáo Triển vọng Năng lượng Ngắn hạn của Cơ quan Thông tin Năng lượng cho biết vào ngày 8/12.

Đối với năm 2021, sản lượng dự kiến ​​của EIA là khoảng 624 triệu tấn, giảm 0.5% so với dự báo của tháng 11.

Xuất khẩu than cho năm 2020 dự kiến ​​đạt tổng cộng khoảng 64 triệu tấn, giảm 31.2% so với xuất khẩu của năm ngoái. Xuất khẩu vào năm 2021 dự kiến ​​là 67.5 triệu tấn, tăng 0.5% so với dự báo của tháng trước.

Tiêu thụ của ngành điện được dự báo là tổng cộng 436 triệu vào năm 2020, giảm 19.1% so với mức tiêu thụ năm 2019 và khoảng 537 triệu vào năm 2021, giảm 1.6% so với STEO của tháng 11.

Tổng mức tiêu thụ của Mỹ được dự báo là khoảng 478 triệu tấn vào năm 2020, giảm 18.6% so với 587 triệu vào năm 2019. Dự báo EIA 2021 là khoảng 580 triệu tấn, giảm 1.5% so với dự báo của tháng 11.

So với tỷ lệ phát điện ước tính bằng than của Mỹ là 24.3% vào năm 2019, báo cáo EIA tháng 12 dự kiến ​​tỷ lệ phát điện bằng than là 20% vào năm 2020 và 24% vào năm 2021.

Tỷ lệ sản xuất khí tự nhiên cho năm 2020 dự kiến ​​là 39%, tăng từ 37.3% vào năm 2019. Năm 2021, sản lượng khí được dự báo là 34%.

EIA dự báo sản lượng khí đốt ở mức 90.9 Bcf/ngày vào năm 2020 vào tháng 12, giảm so với sản lượng năm 2019 là khoảng 92.2 Bcf/ngày. Dự báo năm 2021 là 87.9 Bcf/ngày.

Tiêu thụ ngành điện cho năm 2020 được dự báo là 31.6 Bcf/ngày, tăng 2% so với mức tiêu thụ năm 2019 và 26.4 Bcf/ngày vào năm 2021.

Nguồn tin: Satthep.net

Các tin khác