Các nhà máy thép lớn của Trung Quốc tăng tiêu thụ phế liệu vào cuối tháng 4 - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Các nhà máy thép lớn của Trung Quốc tăng tiêu thụ phế liệu vào cuối tháng 4

Theo thống kê, vào cuối tháng 4, Trung Quốc, lượng phế vận chuyển đến 168 nhà máy luyện thép lớn của Trung Quốc đã đạt khoảng 1.93 triệu tấn, tăng khoảng 346.000 tấn so với tuần trước. Tổng tồn kho khoảng 3.62 triệu tấn, tăng 82.700 tấn so với tuần trước; tổng lượng tiêu thụ là khoảng 1.9 triệu tấn, tăng thêm 223.000 tấn so với tuần trước.

Các nhà máy thép này đã sẵn sàng mua phế liệu trước kỳ nghỉ lễ Lao động, vì vậy một số nhà máy đã tăng giá mua. Ngoài ra, lượng phế liệu của các nhà máy thép tăng lên do hoạt động vận chuyển từ các nhà cung cấp.

Bên cạnh đó, hàng tồn kho của 80 thương nhân tăng nhẹ trong tuần trước, với tổng khối lượng xấp xỉ 220.000 tấn hiện tại, tăng 150.000 tấn so với tuần trước. Khối lượng tổng thể thấp hơn mức bình thường.

 Nguồn tin: Satthep.net

Các tin khác