Bắc Kinh chứng kiến ​​sự sụt giảm lớn về tiêu thụ than - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Bắc Kinh chứng kiến ​​sự sụt giảm lớn về tiêu thụ than

Các nhà chức trách cho biết trong tuần này, tiêu thụ than của Bắc Kinh đã giảm đáng kể từ năm 2015 đến năm 2020.

Theo Wang Yingjian, một nhà quản lý của Ủy ban Cải cách và Phát triển thành phố Bắc Kinh, tiêu thụ than ở Bắc Kinh giảm từ 11.65 triệu tấn năm 2015 xuống 1.73 triệu tấn năm 2020. Lượng than trong năng lượng tiêu thụ của thành phố giảm từ 13.7% xuống 1.9 phần trăm trong khoảng thời gian.

Trong suốt giai đoạn Kế hoạch 5 năm lần thứ 13 (2016 - 2020), chính quyền Bắc Kinh đã loại bỏ dần các đơn vị nhiệt điện than có thể sản xuất trên 2.7 triệu kilowatt năng lượng và bổ sung các đơn vị khí đốt có khả năng sản xuất trên 7.2 triệu kilowatt năng lượng. Chúng cũng được cải thiện về 30,000 lò hơi đốt than sử dụng than sạch.

Nguồn tin: Satthep.net

Các tin khác