8 loại than cám đã có mức giá mới - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

8 loại than cám đã có mức giá mới

 Giá bán một số chủng loại than ở thị trường trong nước như Than cám 1,2,3,6 theo TCVN 8910:2015 và Than cám 7A, 7B, 7C theo TCCS 04:2012/Vinacomin đã có sự điều chỉnh từ 8/11/2016.

Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) vừa quyết định điều chỉnh giá bán một số chủng loại than tại thị trường trong nước.

Theo Quyết định này, giá bán một số chủng loại than ở thị trường trong nước như Than cám 1,2,3,6 theo TCVN 8910:2015 và Than cám 7A, 7B, 7C theo TCCS 04:2012/Vinacomin đều có sự điều chỉnh.

Giá 8 loại than cám đã chính thức được điều chỉnh từ 8/11/2016.
Giá 8 loại than cám đã chính thức được điều chỉnh từ 8/11/2016.

Cụ thể:

Than cám 1, mã sản phẩm 02-C1 có mức giá là 2.350.000 đồng/ tấn.
Than cám 2, mã sản phẩm 02-C2 có mức giá là 2.250.000 đồng/tấn.
Than cám 3a.1, mã sản phẩm 03-C3A.1 có giá mới là 2.150.000 đồng/tấn.
Tham cám 3b.1, mã sản phẩm 03-C3B.1 có mức giá là 2.050.000 đồng/tấn.
Than cám 6b.6, mã sản phẩm 06-C6B.6, có giá 1.025.000 đồng/tấn.
Đối với Than cám 7A, mã sản phẩm CKH 07A, có giá mới là 785.000 đồng/tấn.
Than cám 7B, mã sản phẩm CKH 07B, có giá là 685.000 đồng/tấn.
Than cám 7C, với mã sản phẩm CKH 07C, có giá mới là 625.000 đồng/tấn.

Giá bán các chủng loại than cục TCVN 8910:2015 tại Quyết định này chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, giao trên phương tiện tại cảng, bến, ga, kho của Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và thay thế giá bán các chủng loại than cục TCVN 8910:2015 tương ứng tại Quyết định số 1409/QĐ-TKV ngày 5/7/2016.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn Than Khoáng sản gặp nhiều khó khăn từ đầu năm đến nay. Theo báo cáo, doanh thu của Tập đoàn tiếp tục giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2015 do gặp nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ và sản xuất.

10 tháng đầu năm 2016, than nguyên khai đạt 29,48 triệu tấn; than tiêu thụ đạt 28,65 triệu tấn, trong đó tiêu thụ trong nước là 28,17 triệu tấn và xuất khẩu 486 ngàn tấn; sản xuất, tiêu thụ điện đạt 7,19 tỷ kWh; sản xuất Alumin quy đổi đạt 493.381 tấn; sản xuất 52.360 tấn và cung ứng 81.768 tấn thuốc nổ; sản xuất 9.920 tấn đồng tấm, 8.691 tấn kẽm thỏi… Doanh thu của tập đoàn 10 tháng đạt 77.447 tỷ đồng.

TKV dự kiến cả năm 2016, tiêu thụ than chỉ đạt khoảng 35 triệu tấn (tương đương thực hiện năm 2015), trong đó than xuất khẩu đạt 700 ngàn tấn, than tiêu thụ trong nước đạt 34,3 triệu tấn; than nguyên khai đạt 34,5 triệu tấn, tổng doanh thu cả năm đạt 101.000 tỷ đồng.

Nguồn tin: Đầu tư

Các tin khác