TIÊU CHUẨN THÉP JIS G4051-1979 & SAE2004 - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

TIÊU CHUẨN THÉP JIS G4051-1979 & SAE2004

 
Steel Plates for Machine Structural use
JIS G4051 - 1979   SAE-2004
Chemical Composition % Chemical Composition %
Grade C Si Mn P S Grade C Si Mn P S
    0.15-0.35   0.03 0.035 1005 0.06 max 0.35 max 0.03 0.05
          1006 0.08 max 0.45 max    
      max max 1008 0.10 max 0.50 max max max
          1009 0.15 max 0.60 max    
S10C 0.08-0.13 0.30 - 0.60     1010 0.08 - 0.13 0.30 - 0.60    
S12C 0.10 - 0.15 0.30 - 0.60     1012 0.10 - 0.15    
          1013 0.11 - 0.16    
S15C 0.13 - 0.18 0.30 - 0.60     1015 0.13 - 0.18    
          1016 0.60 - 0.90    
S17C 0.15 - 0.20 0.30 - 0.60     1017 0.15 - 0.20 0.30 - 0.60    
          1018 0.60 - 0.90    
          1019 0.70 - 1.00    
S20C 0.18 - 0.23 0.30 - 0.60     1020 0.18 - 0.23 0.30 - 0.60    
          1021 0.60 - 0.90    
S22C 0.20 - 0.25 0.30 - 0.60     1022 0.70 - 1.00    
          1023 0.20 - 0.25 0.30 - 0.60    
S25C 0.22 - 0.28 0.30 - 0.60     1025 0.22 - 0.28 0.30 - 0.60    
          1026 0.60 - 0.90    
S28C 0.25 - 0.31 0.60 - 0.90              
          1029 0.25 - 0.31 0.60 - 0.90    
S30C 0.27 - 0.33 0.60 - 0.90     1030 0.28 - 0.34 0.60 - 0.90    
S33C 0.30 - 0.36 0.60 - 0.90     1033 0.30 - 0.36 0.70 - 1.00    
S35C 0.32 - 0.38 0.60 - 0.90     1035 0.32 - 0.38 0.60 - 0.90    
          1037 0.70 - 1.00    
S38C 0.35 - 0.41 0.60 - 0.90     1038 0.35 - 0.42 0.60 - 0.90    
          1039 0.37 - 0.44 0.70 - 1.00    
S40C 0.37 - 0.43 0.60 - 0.90     1040 0.60 - 0.90    
          1042 0.40-0.47 0.60 - 0.90    
S43C 0.40 - 0.46 0.60 - 0.90     1043 0.70 - 1.00    
          1044 0.43 - 0.50 0.30 - 0.60    
S45C 0.42 - 0.48 0.60 - 0.90     1045 0.60 - 0.90    
          1046 0.70 - 1.00    
S48C 0.45 - 0.51 0.60 - 0.90              
          1049 0.46 - 0.53 0.60 - 0.90    
S50C 0.47 - 0.53 0.60 - 0.90     1050 0.48 - 0.55 0.60 - 0.90    
S53C 0.50 - 0.56 0.60 - 0.90     1053 0.70 - 1.00    
S55C 0.52 - 0.58 0.60 - 0.90     1055 0.50 - 0.60 0.60 - 0.90    
S58C 0.55 - 0.61 0.60 - 0.90              
          1060 0.55 - 0.65 0.60 - 0.90    
  1330 0.28 - 0.33 0.15-0.35 1.60 - 1.80 0.03 0.04
   
max max
     

Các tin khác