TIÊU CHUẨN THÉP JIS G4051-1979 & SAE2004 - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

TIÊU CHUẨN THÉP JIS G4051-1979 & SAE2004

 
Steel Plates for Machine Structural use
JIS G4051 - 1979   SAE-2004
Chemical Composition % Chemical Composition %
Grade C Si Mn P S Grade C Si Mn P S
    0.15-0.35   0.03 0.035 1005 0.06 max 0.35 max 0.03 0.05
          1006 0.08 max 0.45 max    
      max max 1008 0.10 max 0.50 max max max
          1009 0.15 max 0.60 max    
S10C 0.08-0.13 0.30 - 0.60     1010 0.08 - 0.13 0.30 - 0.60    
S12C 0.10 - 0.15 0.30 - 0.60     1012 0.10 - 0.15    
          1013 0.11 - 0.16    
S15C 0.13 - 0.18 0.30 - 0.60     1015 0.13 - 0.18    
          1016 0.60 - 0.90    
S17C 0.15 - 0.20 0.30 - 0.60     1017 0.15 - 0.20 0.30 - 0.60    
          1018 0.60 - 0.90    
          1019 0.70 - 1.00    
S20C 0.18 - 0.23 0.30 - 0.60     1020 0.18 - 0.23 0.30 - 0.60    
          1021 0.60 - 0.90    
S22C 0.20 - 0.25 0.30 - 0.60     1022 0.70 - 1.00    
          1023 0.20 - 0.25 0.30 - 0.60    
S25C 0.22 - 0.28 0.30 - 0.60     1025 0.22 - 0.28 0.30 - 0.60    
          1026 0.60 - 0.90    
S28C 0.25 - 0.31 0.60 - 0.90              
          1029 0.25 - 0.31 0.60 - 0.90    
S30C 0.27 - 0.33 0.60 - 0.90     1030 0.28 - 0.34 0.60 - 0.90    
S33C 0.30 - 0.36 0.60 - 0.90     1033 0.30 - 0.36 0.70 - 1.00    
S35C 0.32 - 0.38 0.60 - 0.90     1035 0.32 - 0.38 0.60 - 0.90    
          1037 0.70 - 1.00    
S38C 0.35 - 0.41 0.60 - 0.90     1038 0.35 - 0.42 0.60 - 0.90    
          1039 0.37 - 0.44 0.70 - 1.00    
S40C 0.37 - 0.43 0.60 - 0.90     1040 0.60 - 0.90    
          1042 0.40-0.47 0.60 - 0.90    
S43C 0.40 - 0.46 0.60 - 0.90     1043 0.70 - 1.00    
          1044 0.43 - 0.50 0.30 - 0.60    
S45C 0.42 - 0.48 0.60 - 0.90     1045 0.60 - 0.90    
          1046 0.70 - 1.00    
S48C 0.45 - 0.51 0.60 - 0.90              
          1049 0.46 - 0.53 0.60 - 0.90    
S50C 0.47 - 0.53 0.60 - 0.90     1050 0.48 - 0.55 0.60 - 0.90    
S53C 0.50 - 0.56 0.60 - 0.90     1053 0.70 - 1.00    
S55C 0.52 - 0.58 0.60 - 0.90     1055 0.50 - 0.60 0.60 - 0.90    
S58C 0.55 - 0.61 0.60 - 0.90              
          1060 0.55 - 0.65 0.60 - 0.90    
  1330 0.28 - 0.33 0.15-0.35 1.60 - 1.80 0.03 0.04
   
max max
     

Các tin khác

THÔNG BÁO BẢO TRÌ SERVER

Thời gian bảo trì từ 20h30 - 22h.(Lưu ý: Thời gian bảo trì dự kiến sẽ có thể sẽ kéo dài). Trong khoảng thời gian này Quý khách không thể truy cập vào nội dung thông tin trên website của chúng tôi. Quý khách vui lòng truy cập sau.

Close