TIÊU CHUẨN THÉP ABS(2005) - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

TIÊU CHUẨN THÉP ABS(2005)

 
ABS(2005) Ordinary-Strength Hull Structural Steel 
Grade Chemical Composition % Tensile Test Impact Test
Yield Point N/mm2 Tensile Strength N/mm 2  Elongation Test Energy
Temp Average
C Si Mn P S, C+Mn/6 T est piece % J
  min    
mm     Parallel to rolling Direction Transverse to rolling Direction
Grade A 0.21 0.50 2.5 × C 0.035 0.035 0.40 235 400 GL = 22
  max min       min  
Grade B max 0.35 0.80 max max max     5.65 0 27 20
  max           520      
    min           √ A min min
Grade D   0.10 0.60             - 20    
                   
    min                
Grade E 0.18 0.35 0.70             - 40    
                     
max   min                

Các tin khác

THÔNG BÁO BẢO TRÌ SERVER

Thời gian bảo trì từ 20h30 - 22h.(Lưu ý: Thời gian bảo trì dự kiến sẽ có thể sẽ kéo dài). Trong khoảng thời gian này Quý khách không thể truy cập vào nội dung thông tin trên website của chúng tôi. Quý khách vui lòng truy cập sau.

Close