TIÊU CHUẨN THÉP ABS(2005) - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

TIÊU CHUẨN THÉP ABS(2005)

 
ABS(2005) Ordinary-Strength Hull Structural Steel 
Grade Chemical Composition % Tensile Test Impact Test
Yield Point N/mm2 Tensile Strength N/mm 2  Elongation Test Energy
Temp Average
C Si Mn P S, C+Mn/6 T est piece % J
  min    
mm     Parallel to rolling Direction Transverse to rolling Direction
Grade A 0.21 0.50 2.5 × C 0.035 0.035 0.40 235 400 GL = 22
  max min       min  
Grade B max 0.35 0.80 max max max     5.65 0 27 20
  max           520      
    min           √ A min min
Grade D   0.10 0.60             - 20    
                   
    min                
Grade E 0.18 0.35 0.70             - 40    
                     
max   min                

Các tin khác