Tiêu chuẩn sử dụng trong thép dẹt (cán nguội, cán nóng, tôn mạ kẽm, mạ màu) - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Tiêu chuẩn sử dụng trong thép dẹt (cán nguội, cán nóng, tôn mạ kẽm, mạ màu)

 

a. Tiêu chuẩn Việt Nam

Mã số tiêu chuẩn
Nội dung
TCVN 3600-81
Thép tấm mỏng lợp nhà, mạ kẽm và rửa axit Cỡ, thông số, kích thước
TCVN
3601-81
Thép tấm mỏng lợp nhà
TCVN 3779-83
Thép tấm mỏng rửa axit
TCVN 3780-83
Thép lá mạ thiếc. Cỡ, thông số , kích thước
TCVN 3781-83
Thép tấm mỏng mạ kẽm. Yêu cầu kỹ thuật
TCVN 6525-99
Thép tấm cacbon kết cấu mạ kẽm nhúng nóng liên tục
TCVN 7471:2004
Sản phẩm kim loại tấm đã hoàn thiện sơn phủ sử dụng bên trong và bên ngoài công trình xây dựng-Đặc tính kỹ thuật
TCVN 7470:2005
Thép tấm và thép băng phủ nhôm/ kẽm nhúng nóng

b. Các tiêu chuẩn quốc tế
JIS G3131- Đặc tính kỹ thuật cuộn cán nóng,
JIS G 3141- Đặc tính kỹ thuật cuộn cán nguội.

Mã số
tiêu chuẩn
Nội dung
JIS G 3302 -1998
Mạ kẽm nhúng nóng cho tấm và cuộn
JIS G 3313-1998
Mạ điện cho tấm và cuộn
JIS G 3314-1995
Hot dip aluminium-coated steel and sheets
JIS G 3317-1994
Mạ nhôm kẽm với 5% nhôm cho tấm và cuộn
JIS G 3321-1998
Mạ nhôm kẽm với 55% nhôm cho tấm và cuộn
JIS H 0401
Phương pháp thử tôn mạ kẽm nhúng nóng
JIS S 6006
Phương pháp thử bằng bút chì
JIS Z 2371
Phương pháp thử bằng phun muối
JIS H 0401
Phương pháp thử tôn mạ kẽm nhúng nóng
JIS H 0401
Phương pháp thử tôn mạ kẽm nhúng nóng

 
ASTM A366 - Chất lượng thương mại, thép lá cán nguội đặc biệt cứng
ASTM A619  - Chất lượng dập sâu thông thường
ASTM A620 – Chất lượng dập sâu đặc biệt
ASTM A755/A755M-03 - Thép lá mạ thiếc. Cỡ, thông số , kích thước
 

Các tin khác