Tiêu chuẩn thép - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Phân biệt thép cán nóng và cán nguội

 Để phân biệt thép cán nóng và cán nguội, chúng ta nên tham khảo quy trình sản xuất thép.Từ lúc đầu vào là quặng sắt , phế liệu cho đến đầu ra là các sản phẩm thép.Hãy xem hình dưới đây mô tả quá trình sản xuất thép:   Giai đoạn 1: Xử  lý quặng Trong giai đoạn này các ...

TIÊU CHUẨN THÉP ABS(2005)

  ABS(2005)  Ordinary-Strength Hull Structural Steel  Grade Chemical Composition % Tensile Test Impact Test Yield Point N/mm 2 Tensile Strength N/mm  2  Elongation ...

TIÊU CHUẨN THÉP A573-00a

  ASTM A573-00a  Structural Carbon Steel Plates of Improved Toughness  Grade Thickness Chemical Compositions % Tensile Test (t) mm C Si Mn P ...

TIÊU CHUẨN THÉP ASTM A285-03

  ASTM A285-03  Pressure Vessel Plates, Carbon Steel, Low- and Intermediate-Tensile Strength  Grade Chemical Composition % ...

TIÊU CHUẨN THÉP ASTM A515-03

  ASTM A515-03  Pressure Vessel Plates, Carbon Steel, for Intermediate- and High-Temperature Service  Grade Thickness Chemical Composition % Tensile Test   C Si Mn ...

TIÊU CHUẨN THÉP ASTM A516-04

  ASTM A516-04  Pressure Vessel Plates, Carbon Steel, for Moderate-and Lower-Temperature Service Grade Thickness Chemical Composition % Tensile Test   ...

TIÊU CHUẨN THÉP ASTM A537-95

  ASTM A537-95  Pressure Vessel Plates, Heat-treated, Carbon-Manganese-Silicon Steel  Grade Thickness Chemical Composition % Tensile Test   Yield strength Tensile strength ...

TIÊU CHUẨN THÉP ASTM A572-04

  ASTM A572-04  High-Strength Low-Alloy Columbium-Vanadium Steel of Structural Quality   Grade Thickness(t) Chemical Compositions % Tensile Test ...

TIÊU CHUẨN THÉP ASTM A283-03

  ASTM A283-03  Low and Intermediate Tensile Strength Carbon Steel Plates  Grade Chemical Compositions % Tensile Test ...

TIÊU CHUẨN THÉP ASTM A709-004a

  ASTM A709-04a  Structural Steel Bridges  Grade Thickness Chemical Compositions % Tensile Test   C Si Mn P S Type 1 ...

TIÊU CHUẨN JIS G3116

  JIS G3116  Steel Sheets, Plate and Strip for Gas Cylinders  Grade Chemical Composition % Tensile Test Bend Test C Si Mn P S Yield Point or ...