Hướng dẫn tạo Outlook Express với hệ thống mail của Công ty - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Hướng dẫn tạo Outlook Express với hệ thống mail của Công ty

Bạn hãy vào Start---->All Programs---->Outlook Express bấm vào đó để chạy lên chương trình check mai Outlook Express là chương trình có sẵn của Window XP.
Sau khi chương trình đã chạy bạn vào Tool và bấm Vào Accounts sẽ hiện ra bảng Internet Accounts và trong bảng đó bạn bấm vào tab  Mail như hình  và Sau đó bấm vào nút New chọn Mail.
 
Sau khi bấm vầo mail sẽ hiện ra hộp thoại và bạn đưa tên muốn hiển thị vào ô Display Name( Tên Công ty..).Tiếp tục bấm Next  để chuyển tới hộp thoại Internet Connection wizard Trogn ô Email Adress bạn đưa vào đầy đủ email bạn có ví dụ tenban@tencongty.vn bấm next để chuyển tới Email Server Name như hình dưới:

 
 
bạn khai báo vào 02 ô trống như hình trên sau đó bấm next để chuyển qua hộp thoại Internet Mail Logon
 
bạn khai báo đầy đủ Account Name và Password vào 1 ô trống sau đó bấm Next và Finish để kết thúc
Chúc Bạn thành công!

Các tin khác