CNTT - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

DN châu Á không nên giảm chi tiêu CNTT

Kinh tế thế giới bất ổn, song các khách hàng doanh nghiệp châu Á vẫn được khuyên không nên cắt giảm chi tiêu CNTT. Bob Kelly, Phó Giám đốc mảng máy chủ và công cụ của Microsoft, nói: “Chúng tôi chưa hề nghe các khách hàng nói họ sẽ ngừng chi tiêu. Có thể họ thay đổi cách chi tiêu và nói ‘Tôi sẽ ...

Dịch vụ gửi mail bằng mạng di động xuất hiện tại Việt Nam

Viettel vừa chính thức ra đưa vào hoạt động dich vụ gửi và nhận mail bằng điện thoại di động tới người sử dụng trong nước với thương hiệu I-mail.   Dân Trí   Đây là giải pháp phần mềm lần đầu tiên được được giới thiệu tại Việt Nam (do tập đoàn Critical Path ...