THÔNG BÁO LỄ THỨ SÁU TỐT LÀNH - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

THÔNG BÁO LỄ THỨ SÁU TỐT LÀNH

Thị trường nghỉ lễ ngày Thứ sáu Tốt lành (Good Friday) nên không có bản tin thép thế giới. Chúng tôi sẽ cập nhật tin tức vào ngày hôm sau.

Cảm ơn Quý khách!

Các tin khác