Vốn đầu tư nước ngoài đăng ký giảm mạnh, song vốn thực hiện tăng 10,5% - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Vốn đầu tư nước ngoài đăng ký giảm mạnh, song vốn thực hiện tăng 10,5%

 Trong tháng 1/2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài (ĐTNN) là 1,255 tỷ USD, chỉ bằng 75,9% so với cùng kỳ năm 2017. Tuy nhiên vốn thực hiện của dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 1,05 tỷ USD, tăng 10,5%.

Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) vừa cho biết, tính đến ngày 20/1/2018, cả nước có 166 dự án mới được cấp GCNĐT với tổng vốn đăng ký là 442,59 triệu USD, bằng 35,6% so với cùng kỳ năm 2017. Bên cạnh đó, có 61 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư với tổng vốn đăng ký tăng thêm 456,78 triệu USD, tăng 155% so với cùng kỳ năm 2017.

Theo cơ quan này, vốn đầu tư đăng ký cấp mới trong tháng 1/2018 giảm mạnh so với cùng kỳ là do trong tháng 1/2017 có nhiều dự án quy mô vốn từ 100 tới gần 300 triệu USD được cấp phép (chiếm hơn 71% tổng vốn đăng ký cấp mới trong tháng 1/2017), trong khi tháng 1/2018 không cấp phép mới dự án nào trên 100 triệu USD.

Ngoài ra trong tháng 1/2018, cả nước có 415 lượt góp vốn, mua cổ phần của nhà ĐTNN với tổng giá trị vốn góp là 356,04 triệu USD, tăng 54,7% so với cùng kỳ 2017. Trong đó có 212 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của DN với giá trị vốn góp là 199,15 triệu USD và 203 lượt góp vốn mua cổ phần mà nhà ĐTNN mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với tổng giá trị vốn góp 156,89 triệu USD.

Tính chung trong tháng 1/2018, tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà ĐTNN là 1,255 tỷ USD, bằng 75,9% so với cùng kỳ năm 2017.

Trong tháng đầu năm nay, các nhà ĐTNN đã đầu tư vào 19 ngành lĩnh vực, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo vẫn là lĩnh vực thu hút được nhiều sự quan tâm của nhà ĐTNN với tổng số vốn xấp xỉ 909 triệu USD; lĩnh vực bán buôn, bán lẻ đứng thứ hai với 90 triệu USD; đứng thứ 3 là lĩnh vực kinh doanh bất động sản với 77,6 triệu USD.

Đã có 45 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam trong tháng vừa qua, trong đó Hàn Quốc hiện đang dẫn đầu với tổng vốn đầu tư là 355,6 triệu USD; Singapore đứng thứ hai với 199 triệu USD; Hồng Kông đứng vị trí thứ 3 với 147,4 triệu USD.

Về địa bàn đầu tư, trong tháng 1 các nhà ĐTNN đã đầu tư vào 42 tỉnh thành phố, trong đó TP.HCM hiện là địa phương thu hút nhiều vốn ĐTNN nhất với 306,2 triệu USD; Hải Dương đứng thứ 2 với 181,3 triệu USD; Bình Dương đứng thứ 3 với 168,1 triệu USD.

Tính đến ngày 20/01/2018, ước tính các dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài đã giải ngân được 1,05 tỷ USD, tăng 10,5% so với cùng kỳ năm 2017.

Về hoạt động của các dự án ĐTNN, Cục Đầu tư nước ngoài cho biết, trong tháng 1/2018 xuất khẩu của khu vực ĐTNN (kể cả dầu thô) đạt 13,59 tỷ USD, tăng 33,7% so với cùng kỳ năm 2017 và chiếm 71,5% kim ngạch xuất khẩu. Xuất khẩu không kể dầu thô đạt 13,4 tỷ USD, tăng 34,7% so với cùng kỳ 2017 và chiếm 70,5% kim ngạch xuất khẩu.

Trong khi nhập khẩu của khu vực ĐTNN đạt 7,8 tỷ USD, tăng 2% so với cùng kỳ năm 2017 và chiếm gần 58,4% kim ngạch nhập khẩu.

Tính chung, khu vực ĐTNN xuất siêu 5,79 tỷ USD kể cả dầu thô và xuất siêu 5,6 tỷ USD không kể dầu thô trong tháng đầu năm.

Nguồn tin: Thời báo ngân hàng

Các tin khác