Trả tiền mặt không được khấu trừ thuế - Satthep.net - Trang tin tức Sắt thép - Bạn đường của người kinh doanh thép

Trả tiền mặt không được khấu trừ thuế

 
TT - Theo quy định má»›i, doanh nghiệp muốn được khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) phải thanh toán qua ngân hàng (NH).
 
Xung quanh vấn đề này, Tuổi Trẻ Ä‘ã trao đổi cùng bà Trần Thị Lệ Nga - trưởng phòng tuyên truyền và há»— trợ người ná»™p thuế Cục Thuế TP.HCM. Bà Nga nói:
 
- Theo quy định của thông tÆ° 129 ngày 26-12-2008 của Bá»™ Tài chính về thuế GTGT có hiệu lá»±c thi hành từ 1-1-2009 và công văn số 3046/BTC-TCT ngày 20-3-2009 của Bá»™ Tài chính hÆ°á»›ng dẫn thêm về Ä‘iều kiện chứng từ thanh toán qua NH để được khấu trừ hoàn thuế GTGT, hàng hóa dịch vụ mua vào từng lần theo hóa Ä‘Æ¡n từ 20 triệu đồng (giá Ä‘ã có thuế GTGT) nếu không có chứng từ thanh toán qua NH thì không được khấu trừ, hoàn thuế GTGT.
 
Về nguyên tắc, thanh toán qua NH là việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán mở tại NH theo các hình thức thanh toán phù hợp vá»›i quy định của pháp luật hiện hành. Chứng từ thanh toán tiền là giấy báo có của bên bán về số tiền Ä‘ã nhận được từ tài khoản của bên mua. Hình thức thanh toán qua NH nhÆ°: sec (sec chuyển khoản, sec bảo chi...), ủy nhiệm chi - chuyển tiền, ủy nhiệm thu, thÆ° tín dụng…
 
 
 
Bà Trần Thị Lệ Nga - Ảnh: N.C.T.
 
“Quy định Ä‘iều kiện để được khấu trừ thuế GTGT là phải thanh toán qua NH nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, ngăn chặn mua bán, sá»­ dụng hóa Ä‘Æ¡n bất hợp pháp, gian lận trong khấu trừ hoàn thuế GTGT, chống thất thu ngân sách, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng, lành mạnh. Tuy nhiên, cÅ©ng có tính đến tính khả thi và tình hình thá»±c tế nên chỉ áp dụng Ä‘iều kiện thanh toán qua NH đối vá»›i hàng hóa dịch vụ mua vào có giá trị từ 20 triệu đồng/lần trở lên”.
 

* Nếu ná»™p tiền mặt vào tài khoản của bên bán có được xem là thanh toán qua NH?
 

- Trường hợp Ä‘Æ¡n vị mua ná»™p tiền vào tài khoản của chính công ty mình sau Ä‘ó ký ủy nhiệm chi chuyển tiền từ tài khoản của mình (Ä‘Æ¡n vị mua) sang tài khoản của Ä‘Æ¡n vị bán mở tại NH cÅ©ng là hình thức thanh toán qua NH. Đơn vị mua đủ Ä‘iều kiện để kê khai thuế GTGT đầu vào.
 
NhÆ°ng trường hợp bên mua ná»™p tiền mặt vào tài khoản của bên bán thì không được xem là thanh toán qua NH nên không đủ Ä‘iều kiện để được khấu trừ hoàn thuế GTGT.
 
Tất cả doanh nghiệp đều có thể mở tài khoản tại NH. Nếu doanh nghiệp ná»™p thuế GTGT theo phÆ°Æ¡ng pháp khấu trừ, mua hàng hóa dịch vụ có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên có hóa Ä‘Æ¡n GTGT hợp pháp, muốn được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào hợp pháp thì phải mở tài khoản tại NH để thanh toán tiền mua hàng hóa dịch vụ qua NH má»›i đủ Ä‘iều kiện kê khai thuế GTGT đầu vào. Nếu không có chứng từ thanh toán qua NH thì không được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.
 
* Trường hợp Ä‘ã ký hợp đồng và tạm ứng tiền trong năm 2008, nay tiếp tục thá»±c hiện và Ä‘áp ứng đủ Ä‘iều kiện thanh toán qua NH thì có được khấu trừ toàn bá»™ tiền thuế GTGT?
 
- Về nguyên tắc, hóa Ä‘Æ¡n mua hàng hóa dịch vụ từ 20 triệu đồng trở lên phát sinh từ 1-1-2009 muốn được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào phải có Ä‘iều kiện có chứng từ thanh toán qua NH. Vá»›i các hóa Ä‘Æ¡n GTGT phát sinh từ 1-1-2009 nhÆ°ng Ä‘ã thanh toán má»™t phần bằng tiền mặt năm 2008, năm 2009 thanh toán tiếp qua NH thì chỉ được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào tÆ°Æ¡ng ứng vá»›i phần giá trị thanh toán qua NH. Tuy nhiên hiện nay Cục Thuế TP.HCM cÅ©ng nhận được nhiều ý kiến đề nghị xem xét lại trường hợp này vì cho rằng không hợp lý. Vấn đề này Ä‘ã được Cục Thuế báo cáo và xin ý kiến Bá»™ Tài chính, Tổng cục Thuế, sắp tá»›i sẽ có hÆ°á»›ng dẫn thêm về vấn đề này.
 
* Ngược lại vá»›i trường hợp trên, hàng hóa dịch vụ Ä‘ã được mua, lập hóa Ä‘Æ¡n trong năm 2008, nhÆ°ng lại thanh toán trong năm 2009 bằng tiền mặt thì được khấu trừ thuế?
 
- Hàng hóa dịch vụ Ä‘ã mua và lập hóa Ä‘Æ¡n năm 2008, năm 2009 má»›i thanh toán thì không ràng buá»™c bởi Ä‘iều kiện thanh toán qua NH nên trường hợp này nếu thanh toán bằng tiền mặt vẫn được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào.
 
* Nếu mua hàng hóa từ 20 triệu đồng trở lên của cÆ¡ sở bán hàng có hóa Ä‘Æ¡n bán hàng (do Bá»™ Tài chính phát hành, không phải hóa Ä‘Æ¡n GTGT) thì có phải thanh toán qua NH hay không?
 
- Thanh toán qua NH đối vá»›i hàng hóa dịch vụ mua vào từ 20 triệu đồng trở lên là Ä‘iều kiện để kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Căn cứ để kê khai khấu trừ là số thuế GTGT ghi trên hóa Ä‘Æ¡n GTGT. Hóa Ä‘Æ¡n bán hàng không phải là căn cứ để kê khai khấu trừ thuế GTGT nên không ràng buá»™c bởi Ä‘iều kiện thanh toán qua NH.
 
* Nếu mua hàng có hóa Ä‘Æ¡n GTGT nhÆ°ng thanh toán bằng tiền mặt không được khấu trừ thì số thuế này phải xá»­ lý nhÆ° thế nào?
 
- Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp.
 
* Trường hợp khi mua hàng theo thỏa thuận tại hợp đồng, phÆ°Æ¡ng thức thanh toán là trả chậm, trả góp hoặc bù trừ công nợ thì có được xem là thanh toán qua NH?
 
- Nếu mua hàng theo phÆ°Æ¡ng thức trả chậm, trả góp mà giá trị hàng hóa, dịch vụ mua từ 20 triệu đồng trở lên, trường hợp chÆ°a có chứng từ thanh toán qua NH do chÆ°a đến thời Ä‘iểm thanh toán theo hợp đồng, cÆ¡ sở kinh doanh vẫn được kê khai khấu trừ thuế GTGT đầu vào (đồng thời ghi rõ thời hạn thanh toán vào phần ghi chú trên bảng kê hóa Ä‘Æ¡n, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào). Đến thời Ä‘iểm thanh toán theo hợp đồng mà không có chứng từ thanh toán qua NH thì phải kê khai Ä‘iều chỉnh số thuế GTGT đầu vào Ä‘ã khấu trừ .
 
Hàng hóa, dịch vụ mua vào được thanh toán dÆ°á»›i hình thức bù trừ giữa giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vá»›i giá trị hàng hóa, dịch vụ bán ra; bù trừ công nợ; thanh toán ủy quyền qua bên thứ ba thanh toán qua NH mà phÆ°Æ¡ng thức này được quy định cụ thể trong hợp đồng cÅ©ng được coi là thanh toán qua NH, trường hợp sau khi bù trừ mà phần giá trị chênh lệch còn lại từ 20 triệu đồng trở lên thì phải có chứng từ thanh toán qua NH.
 
* Trường hợp doanh nghiệp chia nhỏ hóa Ä‘Æ¡n để vẫn thanh toán bằng tiền mặt, có cách nào ngăn chặn?
 
- Trường hợp mua hàng hóa dịch vụ của má»™t nhà cung cấp, má»—i lần mua có hóa Ä‘Æ¡n GTGT dÆ°á»›i 20 triệu đồng nhÆ°ng mua nhiều lần trong cùng má»™t ngày thì căn cứ vào tổng giá trị hàng hóa mua trong ngày của các hóa Ä‘Æ¡n để xác định: nếu từ 20 triệu đồng trở lên thì phải có chứng từ thanh toán qua NH.
 

(TT Online)

Các tin khác